Expert ratings

De expert rating maakt deel uit van het Kwaliteitsprogramma Leveranciers Kantoorproducten en vormt de basis voor de beoordeling, rapportage en advies.

Werkwijze

Een expert rating wordt uitgevoerd conform de internationale norm ISO 19011 'Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen' waarbij OFFI Test een expert rating voor een leverancier initieert afhankelijk van actualiteit en noodzaak. Ook het aantal expert ratings voor een bepaalde leverancier en de tussenliggende termijn of termijnen wordt uitsluitend door OFFI Test bepaald maar wordt voor deelnemers aan het programma minimaal 1 x per 12 maanden uitgevoerd. Hiermee wordt bereikt dat een leverancier zich niet kan voorbereiden op een audit of contact met auditoren hetgeen resulteert in betrouwbare gegevens.

Cijfers van de expert rating

Het oordeel van de expert rating wordt uitgedrukt in rapportcijfers voor de verschillende beoordelingscriteria.

CriteriumIcoonCijfers
service en ondersteuningscope service en ondersteuning0-10
assortiment0-10
prijsniveau0-10
levering en installatiescope levering en installatie0-10
commerciële ethiekscope commerciële ethiek0-10
kennis en innovatiescope kennis en innovatie0-10
wet- en regelgevingscope wet- en regelgeving0-10
MVOscope MVO0-10

Afschriften

Een digitaal afschrift van alle cijfers van de expert rating is onderdeel van het bewijs van deelname en wordt aan de betreffende leverancier per e-mail kosteloos toegezonden. Op verzoek kunnen deze beide documenten gezamenlijk als 'certificaat' worden geprint, ondertekend en toegezonden tegen de geldende tarieven.

Rapportage

De rapportage van een expert rating leverancier is per scope uitsluitend door de betreffende leverancier op te vragen tegen de geldende tarieven. Elke rapportage is zorgvuldig samengesteld door branchedeskundigen van OFFI Instituut.

Advies

Een advies over een of meerdere scopes kan door de betreffende leverancier worden aangevraagd tegen de geldende tarieven. Elk advies is na onderzoek en rapportage zorgvuldig samengesteld door de meest ervaren branchedeskundigen van OFFI Instituut.