FAQ (Veel gestelde vragen)

Algemeen

Hoe onafhankelijk zijn de 'expert ratings'?
De 'expert ratings' zijn geschreven door onafhankelijke deskundigen en specialisten op het gebied van producten voor kantoor en de leveranciers hiervan. OFFIpro wordt uitgevoerd en beheerd door OFFI Test een gespecialiseerde divisie van het onafhankelijke OFFI Instituut.

Beoordeling

Relatief lage beoordelingscijfers maar toch onderscheiden?
De onderscheiden leveranciers met brons, zilver of goud, hebben beoordelingscijfers ruim boven het gemiddelde. Onder andere het kennisniveau binnen de branche blijft, door de afwezigheid van uitgebreide opleidingsmogelijkheden en minimale zelfstudie, achter.

Assortiment leverancier

Welk deel van het assortiment is bepalend voor de beoordeling van de leverancier?
Bij iedere beoordeling van een leverancier is uitsluitend het assortiment kantoorgerelateerde producten bepalend.

Vergelijking leveranciers

Op welke wijze worden leveranciers vergeleken?
Leveranciers worden vergeleken op de hoofdactiviteit van de onderneming. Dit leidt tot onderlinge vergelijking van bedrijven met een overeenkomstig productassortiment en voorkomt dat fabrikanten met groothandel of detailhandel worden vergeleken.

Leveranciers vragen

Expert rating rapportage

Als leverancier beoordeeld, is de volledige beoordeling in rapportvorm beschikbaar?
Voor de betreffende leverancier is dit mogelijk als onderdeel van het OFFIpro Kwaliteitsprogramma Leveranciers Kantoorproducten.

Expert rating voor eigen gebruik

Als leverancier beoordeeld, is de 'expert rating' voor eigen publicatie te gebruiken?
OFFIce Reviews is een vrij-toegankelijke website en mag worden geciteerd met de duidelijke bronvermelding OFFIce Reviews (www.offi.reviews)

Deelname

Welke bedrijven komen in aanmerking voor deelname aan het programma?
Uitsluitend fabrikanten, groothandel of detailhandel actief met de productie en/of verkoop van kantoorgerelateerde producten en dienstverlenende bedrijven met aan kantoorgerelateerde diensten komen voor deelname in aanmerking.

Deelname eis

Is ISO 9001 of ISO 14001 certificering een eis voor deelname aan het programma?
Nee, zowel ISO 9001 als ook ISO 14001 certificering zijn geen eis voor deelname.

Aanvraag

Op welke wijze is deelname aan het programma aan te vragen?
Aanmelding kan uitsluitend schriftelijk via het aanvraagformulier.

Op welke termijn wordt een aanvraag afgerond?
De termijn noodzakelijk voor het behandelen en afronden van een aanvraag bedraagt 2 tot 4 weken.

Subsidie

Deelname aan het programma wordt gesubsidieerd, door wie en waarom?
De Stichting Offiano (www.offiano.org) ondersteunt de gehele branche en vele initiatieven op het gebied van 'kantoor'. Om een kwaliteitsimpuls te geven aan alle leveranciers ondersteunt de Stichting het programma met subsidie voor iedere beoordeling die over een leverancier wordt gemaakt. Deze subsidie is gelijk voor iedere leverancier ongeacht de omzet.

Aan welke leveranciers wordt het OFFIpro logo toegekend?
Het OFFIpro logo, met certificaatnummer en datum wordt voor een bepaalde periode toegekend aan een aan het programma deelnemende leverancier met een gemiddelde score die is gedefinieerd voor de drie verschillende kwalificaties:
OFFIpro logo's

  • goud, gemiddelde score hoger dan 8,5 waarbij ieder afzonderlijk cijfer niet lager is 7,5
  • zilver, gemiddelde score hoger dan 7,5 waarbij ieder afzonderlijk cijfer niet lager is 6,0
  • brons, gemiddelde score hoger dan 6 waarbij ieder afzonderlijk cijfer niet lager is 5,5

OFFIpro logo kosten

Zijn er kosten voor gebruik van het OFFIpro logo?
Aan een gekwalificeerde deelnemer wordt het hierbij behorende OFFIpro logo, met certificaatnummer en datum voor een bepaalde periode in bruikleen gegeven. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Is uw vraag niet beantwoord?

Als u het antwoord op uw vraag niet gevonden heeft, stuur dan uw vraag per e-mail naar: aanvraag@offi.pro. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.