meta data voor deze pagina
  •  

Uitvoering

Een OFFIpro expert rating leverancier wordt uitgevoerd conform de internationale norm ISO 19011 'Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen' waarbij OFFI Test een expert rating voor een leverancier initieert. Het aantal expert ratings voor een bepaalde leverancier bedraagt per jaar minimaal 1 waarbij de tussenliggende termijn of termijnen uitsluitend door OFFI Test wordt bepaald. Hiermee wordt bereikt dat een leverancier zich niet kan voorbereiden op een audit of contact met auditoren hetgeen resulteert in betrouwbare gegevens.

Werkwijze

De expert rating is gestandaardiseerd en wordt uitgevoerd door middel van deskresearch, panelonderzoek, mystery-calling en mystery-shopping onderzoek. Een bedrijfsbezoek en/of interview kan hierop aanvullend zijn indien door een auditor noodzakelijk geacht. De belangrijkste taken van een auditor bij het uitvoeren van een expert rating zijn:

  • opvragen van gegevens van de geauditeerde
  • verzamelen van gegevens uit beschikbare bronnen (vanaf het jaar 2003)
  • het (laten) uitvoeren van panelonderzoek, mystery-calling of mystery-shopping
  • bedrijfsbezoek en/of interview (optioneel)
  • statistische verwerking van de gegevens
  • genereren van de rapportage

Auditoren van het programma zijn uitsluitend auditoren die zijn opgeleid voor de branche waarin zij audits uitvoeren.